Cróquis de la barrera

Anuncios
Imagen | Publicado el por | Deja un comentario

Protegido: Esbós de la barrera automàtica

Este contenido está protegido por contraseña. Para verlo introduce tu contraseña a continuación:

Imagen | Publicado el por

DIB.- Activitat caixetí i marges per als nostres plànols

Imagen | Publicado el por | Deja un comentario

Classe1DIB.- Utilització de la pàgina web tecno12-18, questionaris en línia

Per a seguir treballant els continguts del tema 2 de dibuix (Sistemes de representació d’objectes) , anem a realitzar aquestes activitats en línia.

Prem en el següent enllaç  www.tecno12-18.com  (amb les claus d’accés que et done la professora).

Us deixe les següents imatges perque  sapieu que heu de fer:

Hauràs de capturar la pantalla quan hages realitzat correctament l’exercici.

Com es captura la pantalla?

Per a realitzar una captura de la pantalla completa, prem el botó Imprimir pantalla (també pot estar etiquetat com Impr pant o PrtScrn) del teclat.

Aço farà que la guarde en el portapapers. Si obrim el programa de dibuix de la suite d’informàtica (exemple OpenOffice Draw), podem pressionar Ctrl + V i pegar la captura en l’aplicació per a guardar-la . Una vegada tingues els tres pantallazos (corresponents als tres test) convertix el document en un pdf .

Aquest pdf tindrà el següent nom, testvistes.

Exemple: almudenatestvistes.pdf

Has de penjar aquest arxiu en la teua carpeta compartida de tasques amb la professora perque puga donar-te-la com feta.

 

 


Imagen | Publicado el por | Deja un comentario

Autorització per a poder crear/usar un compte de Google (a signar pels vostres tutors legals)

En ser menors d’edat necessitaré una autorització per a poder crear/usar un compte de Google (a signar pels vostres tutors legals).

Publicado en Otros | Deja un comentario

Utilització de Google Drive en les nostres classes

Per a treballar durant les pròximes classes anem a utilitzar Google Drive ( recurs TIC d’emmagatzematge en el núvol). Amb ella podrem emmagatzemar i compartir documents i aquests seran accessibles des de qualsevol ordinador.

Podràs accedir als teus arxius des de qualsevol navegador web o des de qualsevol dispositiu en el qual hages instal·lat Google Drive.

Per a poder utilitzar aquest recurs has de tenir un compte de correu electrònic de Gmail i enviar un correu a l’adreça dalblaruiz@gmail.com (correu de la professora) indicant la vostra adreça de correu electrònic, nom complet i curs.
Una vegada rebut, la professora compartirà amb vosaltres dues carpetes en Google Drive.

1ª Carpeta Tecnologia 2 ESO Curs 2017-2018
En aquesta carpeta estaran disponibles tots els documents que necessites per a poder seguir les explicacions d’allò que has de fer. En aquesta carpeta nomes podra editar  la professora. Aquesta carpeta la comparteix la professora amb tot el grup

2ª Carpeta Tasques Alumne
Carpeta compartida entre la professora i l’alumne. Poden editar els 2.

Publicado en Otros | Deja un comentario

RECUPERACIÓ AVALUACIONS SUSPESES TECNOLOGIES 2º ESO

Per a recuperar les avaluacions suspeses durant el curs se’t convoca a un examen el dia 7 de juny de 2017 a les 16 hores. Falta concretar aula.

Recuperació Examen 1 Avaluació
Has d’estudiar les pàgines del llibre de tecnologies, les anotacions i exercicis de la teua llibreta:

Tema Cuadernillo Disseny i impressió 3D
Pag 6, 7,8,10,11,12,13

Recuperació Examen 2 Avaluació

Tema Cuadernillo Mecanismes
Pag 6,7,8,10,11,12,13,15

Publicado en Otros | Deja un comentario

Openoffice Impress

Material de ayuda para la elaboración de una presentación con Openoffice Impress.

Manual Impress

Panel de tareas

Panel de diapositivas

  • La primera diapositiva que crearemos será la que ha de contener la portada de nuestro trabajo, por tanto, dentro del panel de tareas, sección diseño, elegiremos Pagina de título

http://wiki.open-office.es/La_primera_diapositiva_en_OpenOffice_Impress

  • Como añadir texto en las diapositivas:

http://wiki.open-office.es/Anadir_texto_en_OpenOffice_Impress

  • Como añadir imágenes, formas:

http://wiki.open-office.es/Anadir_imagenes_en_OpenOffice_Impress

Plantillas

Minientrada | Publicado el por | Deja un comentario

Recursos para elaborar el trabajo de metales

*Enlaces para utilizar en el apartado 1 (Introducción, definición, historia, propiedades, la metalurgia)

http://www.areatecnologia.com/LOSMETALES.htm

http://fdiazuceda.blogspot.com.es/2016/02/tecnologia-2-eso-tema-4-los-metales.html

http://pelandintecno.blogspot.com.es/2013/04/historia-de-los-metales-infografia-y.html

http://tecnoprimero.blogspot.com.es/2011/11/etapas-en-la-historia-de-la-tecnologia.html

*Enlaces para utilizar en el apartado 2 (La metalurgia, Clasificación)

https://sites.google.com/site/migueltecnologia/2o-eso/actividades-nformatica/5-los-metales

http://blogoftec.blogspot.com.es/p/1eso-metales_21.html      minerales

*Enlaces para utilizar en el apartado 3 (Metales ferrosos)

https://www.slideshare.net/0809JCCTECNOLOGIA/t9-materiales-ferricos-presentation?ref=https://tecnoatocha.wordpress.com/metales-ferrosos/

http://www.estudiantes.info/tecnologia/metales/metales.htm

https://aliciadiazcobo.wordpress.com/2015/10/28/alto-horno/

https://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Metales+y+aleaciones

 

*Enlaces para utilizar en el apartado 4 (Metales no ferrosos)

http://www.estudiantes.info/tecnologia/metales/metales.htm

https://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Metales+y+aleaciones

 

*Enlaces para utilizar en el apartado 5 (Aleaciones, Reciclado…)

http://tecnologia1sjb.blogspot.com.es/p/blog-page_27.html

http://tecnologiapirineos.blogspot.com.es/2012/10/aleaciones.html

 

 

Enlaces para los apartados 1,2 y 3:

Tema metales de Tecnologia SPX

Minientrada | Publicado el por | Deja un comentario

Presentación con OpenofficeImpress. Requisitos del trabajo (Clase Imp 1))

Portada, el diseño será libre. Deberá contener los nombres y apellidos de los alumnos que han realizado el trabajo.

Indice: El indice debe tener una interacción para que cuando se pulse te lleve a la diapositiva que contiene la información a la que se refiere.

Hiperenlace: Se pondrá un icono que ponga mas información y cuando se pinche en ella nos llevará a una página web con más información.

Efectos en transiciónes: Poner efectos entre diapositivas

Efectos: Poner los efectos en los elementos de las diaposivas que estimeis oportunos.

Bibliografía, deberá contener las fuentes utilizadas para la obtención de la información.

Publicado en Presentación con Openoffice Impress | Deja un comentario